งานแสดงสินค้า Northeast Tech 2020  

งานแสดงสินค้า Northeast Tech 2020 ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม-2 พฤศจิกายน 2563 ที่ ศูนย์การค้าเซนทรัล โคราช