ผู้นำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์ ไฮดรอลิก-นิวแมติก โมบายไฮดรอลิค สายไฮดรอลิค-ลม ฟิตติ้ง ข้อต่อสวมเร็ว แบริ่ง โซ่ สายพาน เครื่องมือวัด ฯลฯ


            
      -อุปกรณ์ ไฮดรอลิก-นิวแมติก
      -โมบายไฮดรอลิค
      -สายไฮดรอลิค-ลม
      -ฟิตติ้ง ข้อต่อสวมเร็ว
      -แบริ่ง
      -โซ่ สายพาน เครื่องมือวัด

PRESS MACHINEwearingmoulding partsO-RING & BACKUP RINGHydraulic & Pneumatic EquipmentsCNC SMLO-RINGjackMECHANICAL SEAL