ผลิตเครื่องจักรอุตสาหกรรม ผลิตชุดต้นกำลัง,กระบอกไฮดรอลิก,นิวแมติก ตามลูกค้าต้องการแบบ


      
      -Made to Order Machines
      -Power Units,Control Units
      -Made to Order Hydraulic & Pneumatic Cylinders

PRESS MACHINEwearingmoulding partsO-RING & BACKUP RINGHydraulic & Pneumatic EquipmentsCNC SMLO-RINGjackMECHANICAL SEAL