ชิ้นงานสั่งทำ,งานโมลด์,งานฉีดพลาสติก,งานยาง รูปแบบต่างๆ


    
      -งานฉีดพลาสติก
      -งานยางรูปแบบตามต้องการ

PRESS MACHINEwearingmoulding partsO-RING & BACKUP RINGHydraulic & Pneumatic EquipmentsCNC SMLO-RINGjackMECHANICAL SEAL