เมคคานิคอลซีล,ซีลชุด สำหรับรถขุด-ตัก ซีลชุดสำหรับกระบอกไฮดรอลิค-ลม ออยซีล ซีลทุกชนิด-ทุกประเภท ฯลฯ


      
      -Seal Kits For Excavator
      -Mechanical Seals
      -Rotary Shaft Oilseals

PRESS MACHINEwearingmoulding partsO-RING & BACKUP RINGHydraulic & Pneumatic EquipmentsCNC SMLO-RINGjackMECHANICAL SEAL